מציאת יחס חלוקה – יחידות ההצגה של ווקטורים - כרטיס מטרה - מדרגה 1


כרטיס מטרה– תיכונים מוכללים בפירמידה משולשת

SABC היא פירמידה משולשת.

הנקודות DEFG הן נקודות המפגש של התיכונים בפאות ABCSABSACSBC בהתאמה.

הוכיחו כי כל ארבעת הקטעים: SDCEBFAG

נחתכים בנקודה אחת,

ומצאו את היחס בו הם מחלקים זה את זה.


הנחיות

(1)   קבעו סימונים לוקטורים. כמה נדרשים במרחב?

(2)   בחרו זוג של קטעים (למשל: BF ו- CE), הניחו שהם נחתכים. הגדירו פרמטרים לתיאור יחס החלוקה שיוצרת נקודת החיתוך בכל אחד מהם, (כמה פרמטרים נדרשים?), בחרו חלק של קטע כנ"ל ובטאו אותו בשתי דרכים שונות באמצעות הווקטורים שהגדרתם והפרמטרים.

(3)   מהו יחס החלוקה בזוגות הקטעים האחרים? הסבירו.


בסיום פתרון כרטיס המטרה פתרו את הבעיה הבאה (בעיית אתגר): מישור חותך ישר