מציאת יחס חלוקה – יחידות ההצגה של ווקטורים - כרטיס יישום


כרטיס יישום - מישור חותך ישר 

ABCDE היא פירמידה ישרה שבסיסה הוא מלבן.

הנקודה G נמצאת על המקצוע ED, כך שמתקיים: .

המישור שנקבע על-ידי הנקודות  B,C,Gחותך את גובה הפירמידה EHH הוא עקב הגובה.

נתון כי:    ,   ,  .  

מצא את היחס בין חלקי הגובה, בהתאם לערכו של m .
הנחיות

סמנו את נקודת החיתוך של המישור BCG עם הגובה EH ב-X.

(1) בחרו קטע אותו תרצו לבטא בשתי דרכים שונות.

(2) הגדירו פרמטרים, ובטאו באמצעותם בשתי דרכים שונות את הקטע שבחרתם.

    תנו דעתכם: מהו הביטוי האלגברי לעובדה שהנקודה X נמצאת במישור BCG?

(3) השתמשו בהצגות השונות ומצאו את יחס החלוקה.

(4) תארו את מקומה של הנקודה X במישור.


אם התקשיתם, תוכלו להציב, למשל, m=1/2 , ולפתור את הבעיה במקרה פרטי זה.