מציאת יחס חלוקה – יחידות ההצגה של ווקטורים - מבנה המשימה            - מדרגה 2

            - מדרגה 3