קשר בין אלכסוני מרובע לצלעותיו - כרטיס מטרה - מדרגה 2


ענו על השאלות הבאות: 

שאלה 1

ABCD טרפז שווה שוקיים, DE גובה הטרפז. 

נתון כי: AB=a ,DC=b ,AD=k

א. הביעו את גובה הטרפז בעזרת a ,b ,k 

ב. נסמן את זווית ב , הביעו את  בעזרת a ,b ,k.שאלה 2 
הוכיחו כי שטח דלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו.אם הצלחתם לפתור, חיזרו ופתרו את השאלות במדרגה 1 או בכרטיס המטרה

אם לא הצלחתם לפתור, עברו למדרגה 3.