קשר בין אלכסוני מרובע לצלעותיו - כרטיס מטרה - מדרגה 1


פתרו את השאלה הבאה: 

ABCD טרפז שווה שוקיים. 

נתון כי: AB=a ,DC=b ,AD=k

הביעו את DB בעזרת a ,b ,k .

מצאו לפחות שתי דרכים שונות.


אם הצלחתם לפתור, חיזרו ופתרו את השאלות בכרטיס המטרה.

אם לא הצלחתם לפתור, עברו למדרגה 2.