קשרים בין פונקציה (f(x לבין הפונקציה ההופכית לה - חלק ב' DELETE