משולש שווה צלעות - הנחיות ביניים (תלמיד)


מרובע ABCD חסום במעגל, ונתון כי: AB=AC=BC

הנקודה D נמצאת על הקשת BC.

1. מצאו קשר בין המרחקים של הנקודה  Dמהנקודות B, A ו- C והוכיחו את טענתכם בדרכים שונות.

2**. בטאו את שטח מרובע ABCD בעזרת AD.

1. דרך א:  בעזרת הטענה שהוכחה בכרטיס מטרה ב'.

    דרך ב': בנית עזר : מיתר CF החותך את  AD בנקודה E כך ש: DC=ED

(מה נותר להוכיח? )

2**. בטאו את שטח המרובע ABCD בעזרת  AD.

    הדרכה: היעזרו במשולשים ADC ו- ABD.