יישום - משולש שווה צלעות (תלמיד)


מרובע ABCD חסום במעגל, ונתון כי: AB=AC=BC

הנקודה D נמצאת על הקשת BC.

1. מצאו קשר בין המרחקים של הנקודה  Dמהנקודות B, A ו- C והוכיחו את טענתכם בדרכים שונות.

2**. בטאו את שטח מרובע ABCD בעזרת AD.