כרטיס פתיחה - השערה כללית (תלמיד)


1. מצאו תכונה משותפת לכל המרובעים בהם מצאתם שמתקיים השוויון בין מכפלת האורכים של האלכסונים לבין סכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

2. שערו השערה: באילו מרובעים מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות?