חקר - מדרגה 2 (תלמיד)


1. נתון  מלבן שאורכי צלעותיו  6 ס"מ ו- 8 ס"מ.

   א. חשבו את אורך האלכסון של המלבן

   ב. בדקו: האם במלבן זה מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות? 

 
   ג. האם נכונה הטענה שבכל מלבן מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות?  נמקו תשובתכם.

2. בדקו באילו מרובעים נוספים מתקיים השוויון בין מכפלת האורכים של האלכסונים לבין סכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות. תוכלו להיעזר בבניות ומדידות במחשב.

היעזרו ביישומונים המצורפים, ארגנו ממצאיכם בטבלה.

3. באילו מרובעים מצאתם שמתקיים השוויון?  (מצאו עוד שני מרובעים לפחות).

שם המרובע     כן / לא 
מקבילית       
 מעוין      
 טרפז כלשהו      
 טרפז ישר זווית      
טרפז שווה שוקיים       
דלתון כלשהו       
דלתון בו זוויות הצד ישרות