הוכחת השערה - הנחיות מפורטות (תלמיד)


אם  ניתן לחסום מרובע במעגל אז מכפלת אלכסוניו שווה לסכום מכפלות הצלעות הנגדיות של המרובע.


הדרכה:

בנית עזר: העבירו קטע  כך ש: 
א. הוכיחו כי משולש  דומה למשולש  (התאימו קדקודים).

ב. הוכיחו כי משולש   דומה למשולש  (התאימו קדקודים).

ג. הוכיחו על סמך סעיפים קודמים כי: