הוכחת השערה - הנחיות ביניים (תלמיד)


אם  ניתן לחסום מרובע במעגל אז מכפלת אלכסוניו שווה לסכום מכפלות הצלעות הנגדיות של המרובע.


הדרכה:

בנית עזר: העבירו קטע  כך ש: 
א. לאיזה משולש דומה משולש ?

ב. לאיזה משולש דומה משולש ?

ג. הוכיחו על סמך סעיפים קודמים כי: