כרטיס מטרה ב' - הוכחת השערה (תלמיד)


אם  ניתן לחסום מרובע במעגל אז מכפלת אלכסוניו שווה לסכום מכפלות הצלעות הנגדיות של המרובע.


הדרכה:

בנית עזר: העבירו קטע  כך ש: