הוכחות לגבי מרובעים אחרים - הנחיות למצטיינים (תלמיד)


הוכיחו את השערתכם מסעיף  3 בכרטיס הפתיחה.
        
        · הוכיחו כי בדלתון בו זוויות הצד ישרות מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

        · הוכיחו כי בטרפז שווה שוקיים מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות?

(**מצאו יותר מדרך אחת לכל הוכחה, ניתן להיעזר גם בטריגונומטירה).