הוכחות לגבי מרובעים אחרים - הנחיות ביניים (תלמיד)


הוכיחו את השערתכם מסעיף  3 בכרטיס הפתיחה.
        
        · הוכיחו כי בדלתון בו זוויות הצד ישרות מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

        · הוכיחו כי בטרפז שווה שוקיים מכפלת אורכי האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות?

(**מצאו יותר מדרך אחת לכל הוכחה, ניתן להיעזר גם בטריגונומטירה).


מה ניתן לומר על מכפלת האלכסונים בדלתון?

הוכיחו כי בטרפז שווה שוקיים מכפלת האורכים של האלכסונים שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

דרך א'  (ללא טריגונומטריה )

בנית עזר:  העבירו את גובה הטרפז  AE, ובטאו את AE בשני אופנים:

בעזרת שוקי הטרפז, בסיסיו ואלכסוניו.

**  דרך ב' (בעזרת טריגונומטריה )

בנית עזר:  העבירו את גובה הטרפז  AE 

 ובטאו את  בשני אופנים

 בעזרת שוקי הטרפז, בסיסיו ואלכסוניו.