כרטיס מטרה ב' - הוכחת ההשערות - מדרגה 1 (תלמיד)


א. באילו מקביליות מתקיימת התכונה: מכפלת האורכים של אלכסוני המרובע שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות? הוכיחו את השערתכם.

ב. באילו טרפזים מתקיימת התכונה: מכפלת האורכים של אלכסוני המרובע שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות? הוכיחו את השערתכם.

ג. באילו דלתונים מתקיימת התכונה: מכפלת האורכים של אלכסוני המרובע שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות? הוכיחו את השערתכם.

ד. איזו תכונה משותפת נוספה ישנה לכל המרובעים בהם מצאתם שמתקיים השוויון בין מכפלת האורכים של האלכסונים לבין סכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות?

א. הוכיחו כי מלבן מקיים את התכונה

ב. הוכיחו כי טרפז שווה שוקיים מקיים את

התכונה .הוכיחו בדרכים שונות:

ללא טריגונומטריה ובעזרת טריגונומטריה ).

ג. הוכיחו כי דלתון בו זוויות הצד ישרות מקיים

את התכונה.

ד. איזו תכונה משותפת נוספת ישנה למרובעים:

מלבן, טרפז שווה שוקיים, דלתון בו זויות

הצד ישרות?

   תוכלו לבדוק השערתכם בעזרת ישומון מצורף.