כרטיס מטרה א' - העלאת השערות - מדרגה 2 (תלמיד)


ישנם מרובעים שיש להם את התכונה הבאה:

מכפלת האורכים של האלכסונים של המרובע שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

כלומר: 

בדקו:

באילו מרובעים מבין המקביליות, הטרפזים והדלתונים מתקיימת התכונה?

היעזרו ביישומונים המצורפים וארגנו את הממצאים בטבלה:
שם המרובע   כן / לא 
מקבילית כלשהי       
ריבוע    
מלבן   
מעוין    
 טרפז כלשהו   
 טרפז ישר זווית   
טרפז שווה שוקיים   
דלתון כלשהו    
דלתון בו זוויות הצד ישרות