כרטיס מטרה א' - העלאת השערות - מדרגה 1 (תלמיד)


 ישנם מרובעים שיש להם את התכונה הבאה:

 מכפלת האורכים של האלכסונים של המרובע שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

 כלומר: 

 בדקו:

 באילו מרובעים מבין המקביליות, הטרפזים והדלתונים מתקיימת התכונה?

 היעזרו ביישומונים המצורפים.