כרטיס מטרה א' - העלאת השערות (תלמיד)


ישנם מרובעים שיש להם את התכונה הבאה:

מכפלת האורכים של האלכסונים של המרובע שווה לסכום המכפלות של אורכי הצלעות הנגדיות.

כלומר: 

בדקו:

באילו מרובעים מבין המקביליות, הטרפזים והדלתונים מתקיימת התכונה?

היעזרו ביישומונים המצורפים.