קשר בין אלכסוני מרובע לצלעותיו - משפט תלמיי OLD


            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3
            - מדרגה 2
            - מדרגה 3