פונקציות עם שורשים ריבועיים - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 2 (תלמיד)


1. לפניכם ארבעה גרפים וארבע פונקציות. התאימו ביניהם ונמקו את ההתאמה.

שימו לב: ייתכן שיש גרף מיותר, ייתכן שיש פונקציה שאין לה גרף מתאים, ייתכן שיש שתי פונקציות שמתאים להם גרף משותף. בידקו היטב.

אם יש גרף מיותר, הציעו ביטוי של פונקציה עבורו. אם חסר גרף לאחת הפונקציות, הציעו גרף עבורה.2. לפניכם סקיצות של שלושה גרפים וארבע פונקציות. התאימו גרף לכל פונקציה.

שימו לב: ייתכן שיש גרף מיותר, ייתכן שיש פונקציה שאין לה גרף מתאים, ייתכן שיש שתי פונקציות שמתאים להם גרף דומה. בידקו היטב.

אם יש גרף מיותר, נמקו מדוע הוא מיותר. אם חסר גרף לאחת הפונקציות, הציעו גרף עבורה.הנחיה

השתמשו במסקנות מהחקירה הקודמת – בחנו תחום הגדרה והתנהגות ליד אסימפטוטות אנכיות והתאימו בין הגרפים לפונקציות.

השתמשו במחולל גרפים, כדי לבדוק הצעותיכם.

בצעו חקירה מלאה עבור כל אחת מהפונקציות.