פונקציות עם שורשים ריבועיים - כרטיס מטרה א' - מדרגה 1 (תלמיד)


לפניכם טבלה ובה גרפים וביטויים של פונקציות שמכילים שורשים ריבועיים.

בכל שורה בטבלה שני גרפים מול ארבעה ביטויים. לכל אחד מהגרפים התאימו ביטוי מתוך ארבעת הביטויים, אשר בשורה שלו, והוסיפו בעצמכם גרפים עבור הביטויים הנותרים.

נסו להציע סקיצות ללא חקירה וללא שימוש במחולל גרפים. בידקו עצמכם. באמצעות מחולל גרפים.

  
 
 
 
 
  
 
 

  


 
 

 

הנחיה
- בחנו את תחום ההגדרה של הפונקציות השונות.
- אפיינו את ההשפעה של השורש הריבועי על תחום ההגדרה ועל המראה של הגרף בקצוות התחום.
- השתמשו במחולל גרפים לצורך בדיקה.
- מומלץ לבחון במחולל גרפים פונקציות מהמשפחות:

          לעומת:  

 

        לעומת:  


         לעומת:  

 

           לעומת:  

 

    וכן את המשפחה:   עבור n טבעי.

- בצעו חקירה מלאה לגרפים שבכרטיס מטרה ב'.