פונקציות עם שורשים ריבועיים - מה ההבדל בינינו? - כרטיס מטרה א' (תלמיד)


לפניכם טבלה ובה גרפים וביטויים של פונקציות שמכילים שורשים ריבועיים.

בכל שורה בטבלה שני גרפים מול ארבעה ביטויים. לכל אחד מהגרפים התאימו ביטוי מתוך ארבעת הביטויים, אשר בשורה שלו, והוסיפו בעצמכם גרפים עבור הביטויים הנותרים.

נסו להציע סקיצות ללא חקירה וללא שימוש במחולל גרפים. בידקו עצמכם. באמצעות מחולל גרפים.