פונקציות עם שורשים ריבועיים - מה ההבדל בינינו? - מבנה המשימה (תלמיד)


מבנה המשימה
            מדרגה 1
            - מדרגה 2
            מדרגה 1
            - מדרגה 2