מצבים הדדיים בין הפונקציות לתלמידהנחיות לרמת מצטיינים
1. כרטיסי העבודה המתאימים לרמה זו הם: 
2. מצורפים יישומונים לשרטוט הפונקציות.

הנחיות לרמה רגילה
1. כרטיסי העבודה המתאימים לרמה זו הם: 
2. כרטיסים אלו מגיעים עם קובץ שאלות מנחות 3 לעזרה.
3. מצורפים יישומונים לשרטוט הפונקציות.

הנחיות לרמה בסיסית
1. כרטיסי העבודה המתאימים לרמה זו הם: 
2. כרטיסים אלו מגיעים עם קובץ שאלות מנחות 3 לעזרה.
3. מצורפים יישומונים לשרטוט הפונקציות.