כרטיס מטרה א' - פעולות על פונקציות (תלמיד)


1. לכל אחת מהפונקציות   שהגרף שלהן נתון,

   שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה  המתקבלת  בכל אחד מהסעיפים א- ו. נמקו תשובותיכם.

   ומצאו: תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים,תחומי חיוביות שליליות,נקודות קיצון וסוגן,  תחומי עליה וירידה,  אסימפטוטות מקבילות לצירים.

    א.      ב. 

    ג.        ד. 

    ה.      ו.  

    הערה א: תוכלו לבחור בכל סעיף האם לשרטט תחילה את גרף הפונקציה ולאחר מכן לפרט את תכונות הפונקציה, או להיפך: תחילה לחקור את תכונות הפונקציה ולאחר

    מכן לשרטט את הגרף.

    הערה ב: אם התקשיתם באחד או יותר מהסעיפים, היעזרו בכרטיסים 1 ו-2 של השאלות המנחות ו/או ביישומונים.   

        הוראות לשימוש ביישומונים     

2. ענו על השאלות הבאות:

    2.1  אילו תכונות של  משתנות ואילו לא, בכל אחת מהפונקציות המוגדרות בסעיפים א –ו?   

    (ארגנו מסקנותיכם בטבלה)

    2.2  האם קיימות נקודות חיתוך בין   לכל אחת מהפונקציות האחרות ? נמקו.

    2.3    מיינו את הפונקציות בסעיפים א- ו בדרכים שונות. ארגנו תשובתכם בטבלה.

 

תכונה

הפונקציות שמקימות את התכונה

תחום הגדרה זהה לזה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שכבה 1
1. הפונקציות המתאימות לרמה זו הן: 
    - פונקציה 3.
    - פונקציה 4.
2. פונקציות אלה מגיעות עם שני קבצי שאלות, שאלות מנחות 1 ושאלות מנחות 2 לעזרה.
3. מצורפים יישומונים לבדיקת התשובות.

שכבה 2
1. הפונקציות המתאימות לרמה זו הן: 
    - פונקציה 2.
    - פונקציה 3.
2. פונקציות אלה מגיעות עם שני קבצי שאלות, שאלות מנחות 1 ושאלות מנחות 2 לעזרה.
3. מצורפים יישומונים לבדיקת התשובות.

שכבה 3
1. הפונקציות המתאימות לרמה זו הן: 
    - פונקציה 1.
    - פונקציה 2.
2. פונקציות אלה מגיעות עם שני קבצי שאלות, שאלות מנחות 1 ושאלות מנחות 2 לעזרה.
3. מצורפים יישומונים לבדיקת התשובות.