פעולות על פונקציות - מבנה המשימה OLD


            - שכבה 1 (ללא הנחיות):
                     - פונקציה 3.
                     - פונקציה 4.
            - שכבה 2:
                     - פונקציה 2.
                     פונקציה 3.
                     - דף הנחיות 1.
            - שכבה 3:
                     - פונקציה 1.
                     - פונקציה 2.
                     - דף הנחיות 2.
            - שכבה 1 (ללא הנחיות):
                     - מצב הדדי 3.
                     מצב הדדי 4.
            - שכבה 2:
                     מצב הדדי 2.
                     מצב הדדי 3.
                     - דף הנחיות 3.
            - שכבה 3:
                     מצב הדדי 1.
                     מצב הדדי 2.
                     - דף הנחיות 3.