הוכחות באמצעות שטחים - מה התנאי? - כרטיס מטרה ד' - מדרגה 1


במשולש , הקטעים  ו-  הם חוצי הזוויות  ו-  בהתאמה.


באיזה תנאי יקביל הקטע  לצלע  ?
הנחיה
השתמשו במשפטים שהוכחתם: משפט תאלס ותכונת חוצה הזווית במשולש.