הוכחות באמצעות שטחים - תכונת חוצה הזווית הפנימית במשולש - כרטיס מטרה ג' - מדרגה 2


במשולש , הקטע  הוא חוצה הזווית  .


יש להוכיח כי: 
הנחיה
רשמו את הנוסחה לחישוב שטח של כל אחד מהמשולשים פעמיים: פעם אחת באמצעות הגובה לצלעות או , ופעם שניה באמצעות הגבהים לצלעות ו-.
הסיקו את הדרוש.