הוכחות באמצעות שטחים - תכונת חוצה הזווית הפנימית במשולש - כרטיס מטרה ג' - מדרגה 1


במשולש , הקטע  הוא חוצה הזווית  .


יש להוכיח כי: 
הנחיה
חשבו את השטח של כל אחד משני המשולשים הצבועים בשתי דרכים שונות והסיקו את 
הדרוש. תוכלו להשתמש ביישומון המתאים.