הוכחות באמצעות שטחים - תכונת חוצה הזווית הפנימית במשולש - כרטיס מטרה ג'


במשולש , הקטע  הוא חוצה הזווית  .


יש להוכיח כי: