הוכחות באמצעות שטחים - משפט תאלס - כרטיס מטרה ב'


יש להוכיח את המשפט:שני מקבילים שחותכים שוקי זווית (מאותו צד של הקדקוד) מקצים על שוקי הזווית קטעים פרופוציוניים באופן הבא:

כאשר הקטע מקביל לצלע ,

יש להוכיח כי:
האם נכון גם המשפט ההפוך? אם כן, הוכיחו.