הוכחות באמצעות שטחים - נקודת מפגש התיכונים - כרטיס מטרה - מדרגה 3


הוכיחו את המשפט בדבר מפגש התיכונים במשולש:

        א. נקודת המפגש של כל שני תיכונים מחלקת כל אחד מהם ביחס 1:2, כך שהחלק הארוך קרוב לקדקוד.

        ב. בכל משולש שלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת.







הנחיה

פתרו את הבעיות הבאות: 

1. נתון: AE תיכון במשולש ABC . מה ניתן לומר על שטחי המשולשים: ABE , ו- ACE ?

2. נתון: AE , CD תיכונים. 

הסבירו מדוע המשולשים בכל זוג מהבאים שווים בשטחם:

    א. ABE  ו- AEC

    ב. ADF  ו- DBF

    ג. BFE  ו- CFE

    ד. BDC  ו- ADC

3. סמנו:   .

  • השתמשו בתשובותיכם לשאלות קודמות
    ובטאו את באמצעות  ואת באמצעות .
  • השתמשו בתשובותיכם לשאלות קודמות
    ובטאו את באמצעות  ו - .
4. הסבירו מדוע .

5. הסיקו את המשפט השלם.

תוכלו להשתמש ביישומון המצורף.