הוכחות באמצעות שטחים - נקודת מפגש התיכונים - כרטיס מטרה - מדרגה 1


הוכיחו את המשפט בדבר מפגש התיכונים במשולש:

        א. נקודת המפגש של כל שני תיכונים מחלקת כל אחד מהם ביחס 1:2, כך שהחלק הארוך קרוב לקדקוד.

        ב. בכל משולש שלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת.
הנחיה
בררו לעצמכם מהם הנתונים בכל סעיף.

השתמשו בשטחי המשולשים הצבועים. בחנו את היחסים ביניהם והסיקו, בהדרגה, את הדרוש. תוכלו להשתמש ביישומון המצורף.