הוכחות באמצעות שטחים - נקודת מפגש התיכונים - כרטיס מטרה


הוכיחו את המשפט בדבר מפגש התיכונים במשולש:

        א. נקודת המפגש של כל שני תיכונים מחלקת כל אחד מהם ביחס 1:2, כך שהחלק הארוך קרוב לקדקוד.

        ב. בכל משולש שלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת.