הוכחות באמצעות שטחים - נקודת מפגש התיכונים - מבנה המשימה


            - מדרגה 1

            - מדרגה 2

            - מדרגה 3