הוכחות באמצעות שטחים - משפט תאלס - מבנה המשימה


            - מדרגה 1

            מדרגה 2

            מדרגה 3