הוכחות באמצעות שטחים - תכונת חוצה הזווית הפנימית במשולש - כרטיס מטרה - מדרגה 2


הוכיחו את המשפט: 

חוצה הזווית במשולש מחלק את הצלע אותה הוא חותך לשני חלקים המתייחסים זה לזה כיחס בין שתי הצלעות האחרות, כלומר:

במשולש , הקטע  הוא חוצה הזווית  .


יש להוכיח כי: 
הנחיה
רשמו את הנוסחה לחישוב שטח של כל אחד מהמשולשים פעמיים: פעם אחת באמצעות הגובה לצלעות או , ופעם שניה באמצעות הגבהים לצלעות ו-.
הסיקו את הדרוש.