הוכחות באמצעות שטחים - תכונת חוצה הזווית הפנימית במשולש - כרטיס מטרה - מדרגה 1


הוכיחו את המשפט: 

חוצה הזווית במשולש מחלק את הצלע אותה הוא חותך לשני חלקים המתייחסים זה לזה כיחס בין שתי הצלעות האחרות, כלומר:

במשולש , הקטע  הוא חוצה הזווית  .


יש להוכיח כי: 
הנחיה
חשבו את השטח של כל אחד משני המשולשים הצבועים בשתי דרכים שונות והסיקו את 
הדרוש. 
תוכלו להשתמש ביישומון המתאים.