הוכחות באמצעות שטחים - תכונת חוצה הזווית הפנימית במשולש - כרטיס מטרה


הוכיחו את המשפט: 

חוצה הזווית במשולש מחלק את הצלע אותה הוא חותך לשני חלקים המתייחסים זה לזה כיחס בין שתי הצלעות האחרות, כלומר:


במשולש , הקטע  הוא חוצה הזווית  .


יש להוכיח כי: