חזקה טבעית של פונקציה חלק ב' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 2


כרטיס מטרה ב'

נתון גרף הפונקציה , ובטבלה הבאה נתונים 6 זוגות של גרפים של הפונקציות הבאות:

  ;   ;   ;  

א. לזוגות הגרפים בטבלה הנתונה, התאימו זוג פונקציות מהרשימה הנתונה למעלה. 

כמו כן, התאימו לכל אחד מהגרפים שבתוך כל זוג את הפונקציה המתאימה לו. נמקו תשובתכם.

ב. לשני זוגות הגרפים שלא נמצאה להם התאמה מבין זוגות הפונקציות הנתונות, מצאו בעצמכם איזו פונקציה יכולה להתאים לכל אחד מהגרפים האלה.

 נתון: גרף פונקציה  

 א ב ג ד הו

הנחיות
  • השוואה בין הזוגות: 
חישבו מה שונה בין התכונות של זוגות הפונקציות הנתונות
לדוגמה: מה השוני הבולט בין זוג הפונקציות  לבין זוגות הפונקציות
  ;   ?

ומה השוני בין זוג הפונקציות  לבין זוג הפונקציות  ?

  • השוואה בתוך כל זוג:
בכל זוג פונקציות נתון, חישבו מה דומה ומה שונה בין התכונות של שתי הפונקציות
לדוגמה: מה דומה ומה שונה בין שתי הפונקציות  ?