חזקה טבעית של פונקציה חלק ב' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 2


כרטיס מטרה א'

נתון גרף הפונקציה .

א. שרטטו באותה מערכת צירים, בצבעים שונים, את הגרפים של:

א1.      א2. 

ב. כמה פתרונות יש למשוואה   =  

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.

 

 נקודות חיתוך עם הצירים  (0 , 1) , (0 , 0) , (0 , 2-)
 נקודות קיצון וסוגן (2.1 , 1.2-) A
(0.6- , 0.55) B
הנחיות
סעיף א.1
  • סמנו נקודות משמעותיות של גרף הפונקציה  ושרטטו את הגרף
  • סמנו את הנקודות המשותפות לפונקציות  ו-
  • כשאתם משרטטים, שימו לב גם למצב ההדדי בין שתי הפונקציות
  • שימו לב איך מתנהגת הפונקציה  סביב נקודות החיתוך עם ציר ה-x.
סעיף א.2
  • סמנו נקודות משמעותיות של גרף הפונקציה  ושרטטו את הגרף
  • סמנו את הנקודות המשותפות לפונקציות  ו-
  • כשאתם משרטטים, שימו לב גם למצב ההדדי בין שתי הפונקציות


יישומון סטטי