חזקה טבעית של פונקציה חלק ב' - הדרכה לשימוש ביישומונים


ישומון לכרטיס מטרה א

א. על מסך המחשב מופיע גרף הפונקציה   הנתון בכרטיס . 

בתחתית המסך בצד שמאל מופיע מחסן נקודות כחולות (לשרטוט  ) ומחסן נקודות צהובות (לשרטוט  

ב. על מסך המחשב: ניתן להתחיל לבנות את הגרפים של הפונקציות המבוקשות :
  • יש לגרור לפחות 7 נקודות צהובות ממחסן הנקודות ולמקם אותן היכן שתעבור הפונקציה 
  • לאחר מכן ניתן להיעזר בעפרון   שבסרגל הכלים, כדי לסרטט סקיצה אפשרית לגרף שיחבר בין הנקודות שמיקמתם על המסך . 
  • יש לגרור לפחות 7 נקודות כחולות ממחסן הנקודות ולמקם אותן היכן שתעבור הפונקציה  
  • לאחר מכן ניתן להיעזר בעפרון   שבסרגל הכלים, כדי לסרטט סקיצה אפשרית לגרף שיחבר בין הנקודות שמיקמתם על המסך . 

  • רק לאחר ששרטטתם את שני הגרפים, בלחיצה על החלונית "בדיקה" יופיעו הגרפים המבוקשים. 

  • למחיקת הגרפים המשורטטים ניתן להיעזר בחלונית "פח האשפה" בסרגל הכלים. 
  • לשינוי קנה מידה תוכלו להיעזר בחלוניות של סימני ה (+) וה (–)  וכן בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל הכלים העליון