חזקה טבעית של פונקציה חלק א' - כרטיס הכנה לכרטיס מטרה ב' - מדרגה 2


כרטיס הכנה לכרטיס מטרה ב'

א. תוכלו תחילה לבדוק את הקשרים בין  לבין  כאשר   היא פרבולה.  היעזרו בטבלה המצורפת בהמשך (מצ"ב טבלה להורדה). 

בדקו תשובותיכם בעזרת ישומון-פרבולה דינאמית.   

לאחר מכן חיזרו לכרטיס מטרה ב ושרטטו את הפונקציות המבוקשות.

 
 נתונים הגרפים של  ושל 
 נקודות חיתוך עם ציר ה-x  נקודת חיתוך עם ציר ה-y  נקודות קיצון וסוגן  תחומי עליה / ירידה תחומי חיוביות/ שליליות  נקודות חיתוך בין  ל-
 

קודקוד
(2.25- , 1)
 
           
             
 

קודקוד
(1- , 1)
 
           
             
 

קודקוד
 
           
             


 
 נתון הגרף של  
שרטטו באותה מערכת צירים גרף של 
 נקודות חיתוך עם ציר ה-x  נקודת חיתוך עם ציר ה-y  נקודות קיצון וסוגן  תחומי עליה / ירידה תחומי חיוביות/ שליליות  נקודות חיתוך בין  ל-
 

קודקוד
(0 , 1)
 
           
             
 

קודקוד
(0.5 , 1)
 
           
             
 

קודקוד
(2.25 , 1)
 
           
             
 

קודקוד
(1 , 1)
 
           
             


חיזרו לכרטיס מטרה ב ושרטטו את הפונקציות המתאימות.


פרבולה דינאמית