חזקה טבעית של פונקציה חלק א' - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1


כרטיס מטרה ב'

א. לכל אחד מהגרפים של  הנתונים בטבלה שרטטו באותה מערכת צירים את .

שימו לב גם לנקודות החיתוך בין  ל  ולמצב ההדדי ביניהן.

שימו לב להתנהגות הפונקציה  בסביבת נקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x.

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.

תוכלו לבדוק קשרים בין  ל  עבור פונקציות נוספות בעזרת הישומון הדינאמי המצורף.

ב.  היא פונקצית פולינום כלשהו. אילו קשרים מצאתם שקיימים בין גרף הפונקציה  לבין גרף הפונקציה  ? נמקו תשובתכם.

 פונקציה 1

 פונקציה 2

 תחום הגדרה  כל x  תחום הגדרה  כל x
 נקודות חיתוך עם הצירים  (0 , 1.5) , (2.25- , 0) , (0 , 1.5-)  נקודות חיתוך עם הצירים  (0 , 1) , (0 , 0)  
 נקודות קיצון וסוגן (2.25- , 0) min

 נקודות קיצון וסוגן (0 , 1) min
(1.48 , 0.33) maxהנחיות
א. כדי לבדוק את התנהגות הפונקציה  בסביבת נקודות החיתוך שלה עם ציר x, שימו לב כיצד מתנהגת הפונקציה  סביב הנקודה (0 , 0) וחישבו מדוע זה כך.

ב. בתשובתכם התייחסו ל: תחום הגדרה של הפונקציות, נקודות אפס, נקודות קיצון וסוגן, תחומי עליה וירידה, קצב עליה, קצב ירידה, נקודות פיתול, תחומי חיוביות ושליליות, נקודות חיתוך בין הפונקציות, מצב הדדי בין הפונקציות.

בנימוקיכם תוכלו להתייחס בין היתר לנקודות הבאות:
  • אם o<a<b אז מה סדר הגודל בין לבין ? ומה קורה כאשר a<b<o?
  • עבור אילו ערכי  מתקיים ש: 
  • עבור אילו ערכי   מתקיים ש: ?  
  • עבור אילו ערכי   מתקיים ש: ?
בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון הדינאמי המצורף.


פולינום דינאמי (סעיף ב)