חזקה טבעית של פונקציה חלק א' - כרטיס הכנה לכרטיס מטרה א' - מדרגה 2


כרטיס הכנה לכרטיס מטרה א'

א. תוכלו תחילה לשרטט את  כאשר   היא פרבולה,  היעזרו בטבלה המצורפת בהמשך (מצ"ב טבלה להורדה), הוסיפו ובדקו פרבולות נוספות.

בדקו תשובותיכם בעזרת ישומון-פרבולה דינאמית.   

לאחר מכן חיזרו לכרטיס מטרה א ושרטטו את הפונקציות המבוקשות.

 
 נתון גרף של שרטטו באותה מערכת צירים 
גרף של    
 נקודות חיתוך עם ציר ה-x  נקודת חיתוך עם ציר ה-y  נקודות קיצון וסוגן  תחומי עליה / ירידה תחומי חיוביות/ שליליות  נקודות חיתוך בין  ל-
 

קודקוד
(2.25- , 0)
 
           
             
 

קודקוד
(0 , 0)
 
           
             
 

קודקוד
(0.5 , 0)
 
           
             
 

קודקוד
(____ , ____)
 
           
             
 

קודקוד
(____ , ____)
 
           
             
 

קודקוד
(____ , ____)
 
           
             
 

קודקוד
(____ , ____)
 
           
             


חיזרו לכרטיס מטרה א ושרטטו את הפונקציות המבוקשות.