חזקה טבעית של פונקציה חלק א' - כרטיס יישום ב' - מדרגה 2


נתון גרף הפונקציה :

א. שרטטו באותה מערכת צירים בצבע שונה את הגרף של .

ב. תארו את התנהגות הפונקציה בסביבת נקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x.

ג. כמה פתרונות יש למשוואה  ?

ד. באילו תחומים  ? (אין צורך לתת תשובה מדוייקת)

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.

  

 תחום הגדרה  כל x
 נקודות חיתוך עם הצירים  (1 , 0) , (0 , 0.5) , (0 , 1-)
 נקודות קיצון (0 , 0.5) , (2 , 0.5-)  
הנחיות
  • סמנו נקודות משמעותיות של גרף הפונקציה.
  • סמנו את הנקודות המשותפות לפונקציות  ו-.
  • כשאתם משרטטים, שימו לב גם למצב ההדדי בין שתי הפונקציות.
  • שימו לב איך מתנהגת הפונקציה סביב נקודות החיתוך עם ציר ה-x.