חזקה טבעית של פונקציה חלק א' - כרטיס יישום א' - מדרגה 2


כרטיס מטרה א'

א. לכל אחד מהגרפים של  הנתונים בטבלה שרטטו באותה מערכת צירים את .

שימו לב גם לנקודות החיתוך בין  ל  ולמצב ההדדי ביניהן.

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.

 פונקציה 1

 פונקציה 2

 תחום הגדרה  כל x  תחום הגדרה  כל x
 נקודות חיתוך עם הצירים  (0 , 0.4) , (0 , 0.5-) , (0 , 2-)  נקודות חיתוך עם הצירים  (2.5- , 0) 
 נקודות קיצון וסוגן (1 , 1.4-) max
(0.44- , 0) min

 נקודות קיצון וסוגן (3- , 0.5) min
(0.5- , 2) , (0.5- , 1-) maxהנחיות
  • סמנו נקודות משמעותיות של גרף הפונקציה  .
  • סמנו את הנקודות המשותפות לפונקציות   ו-  .
  • כשאתם משרטטים שימו לב גם למצב ההדדי בין שתי הפונקציות.