חזקה טבעית של פונקציה חלק א' - הדרכה לשימוש ביישומונים


יישומונים סטאטיים לצורך שרטוט הגרפים המבוקשים

בכל אחד מהכרטיסים והסעיפים בהם יש לשרטט את הפונקציה המבוקשת:

א. בתחתית הישומון יש לבחור את הפונקציה הנתונה (בהתאם לסעיף בכרטיס). על מסך המחשב יופיע גרף הפונקציה.

ב. משמאל, ישנו מחסן נקודות בו מוצגות נקודות כחולות אותן ניתן לגרור.
על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות במקומות המתאימים, בהתאם לפונקציה אותה יש לשרטט. 

ג. בסרגל העליון מופיע סימון של עפרון    , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית.
על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות.

ד. בדיקה: רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, ניתן לבצע בדיקה.
לחיצה על חלונית הבדיקה תגרום להופעת הגרף המבוקש.

ה. כדי לעבור לפונקציה חדשה, יש ללחוץ על איתחול ועל שנה פונקציה.

ו. כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה" שבסרגל הכלים.

  • לשינוי קנה מידה ניתן ללחוץ על סימני ה (+) וה (–)  המופיעים בתחתית הישומון או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון.
  • ניתן לשקף נקודות של הגרף הנתון בציר ה X או בציר הY על ידי הפעלת החלוניות המתאימות המופיעות בתחתית הישומון.

יישומים דינאמיים

פרבולה דינאמית

ניתן להזיז, למתוח, להפוך את הפרבולה בעזרת הנקודות הכחולה והוורודה, המסומנות על הגרף של הפרבולה.

פולינום דינאמי

ניתן לשנות את הגרף הנתון על-ידי:
  • הנקודה הכתומה, בעזרתה ניתן לבצע הזזה אופקית או הזזה אנכית של גרף הפונקציה.
  • שינוי הפרמטרים n , d , k בעזרת הסרגלים שעל המסך. (נסו תחילה להבין מהי המשמעות של כל אחד מהפרמטרים)