פעולות על סדרות הנדסיות - שתי סדרות - מדרגה 3


ענו על השאלות הבאות:

שאלה 1

נתונה הסדרה  ונתונה הסדרה 

האם הסדרה  היא סדרה הנדסית? נמקו תשובתכם.


שאלה 2

נתונה הסדרה  ונתונה הסדרה 

האם הסדרה  היא סדרה הנדסית? נמקו תשובתכם.


שאלה 3

נתונה הסדרה  ונתונה הסדרה 

האם הסדרה  היא סדרה הנדסית? נמקו תשובתכם.